Logo

"A kada mu se rekne: "Boj se Allaha!" – on onda iz inata griješi. Njemu je dosta Džehennem, a on je, doista, grozno boravište." (El-Bekara, 206)

Ako si posavjetovan Allaha radi, nemoj se oholiti i namjerno činiti ono na što si upozoren. Budi ponizan i prihvati savjet, te prestani sa griješenjem. 

čet, 25. juli 2024