Logo

Dvije sure u Kur’anu počinju riječima “teško li se”: 

1. "Teško li se onima koji na mjerenju (vaganju) zakidaju" (El-Mutaffifin, 1); 

2. "Teško li se svakom klevetniku – podrugljivcu" (koji ismijava pokrete i govor ljudi) (El-Humeza, 1). 

Udaljimo se što dalje od ovih osobina, jer Allah prijeti onome ko ih bude imao pri sebi!

uto, 17. maj 2022