Logo

"...Oni koji su dobro u nauku upućeni govore..." (Alu Imran, 7)

Onaj u čijem se znanju nađu četiri stvari spada u one koji su dobro u nauku upućeni:
- Bogobojaznost između njega i Allaha
- Poniznost između njega i ljudi
- Zuhd (asketizam) između njega i dunjaluka
- Borba između njega i njegovog nefsa (zla duše, strasti...)

(Tefsir El-Begavi)

sri, 22. septembar 2021