Logo

"Kad ste to jezicima svojim prepričavati stali i kad ste na sva usta govorili ono o čemu niste ništa znali, a vi ste to sitnicom smatrali, ali je ono Allahu krupno." (En-Nur, 15)

U ovom ajetu je važna moralna poruka - a to je da čovjek ne smije dopustiti sebi da govori o nečemu o čemu nema znanja.

pon, 17. januar 2022