Logo

"Tražite od Gospodara svoga oprosta jer On, doista, mnogo prašta: On će vam kišu obilatu slati, i pomoći vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati." (Nuh, 10-12)

Učeći Kur'an nalazimo da istigfar (traženje oprosta) sa sobom nosi brojne koristi:

1. spuštanje Allahove milosti:  ”Zašto od Allaha ne tražite oprosta, da bi vam se milost ukazala.” (En-Neml, 46);

2. sigurnost i zaštitu od Allahove kazne: ”…i Allah ih neće kazniti sve dok oni za oprost mole.” (El-Enfal, 33);

3. lijep život, te smirenost i zadovoljstvo duše:  ”...On će vam dati da do smrtnog časa lijepo proživite" (Hud, 3);

4. povećanje snage: "...i dat će vam još veću snagu, uz onu koju imate..." (Hud, 52);

5. slanje obilne kiše;

6. povećanje imetka i djece;

7. opskrbljivanje baščama i rijekama.

pon, 04. mart 2024