Logo

"Ali oni rekoše: "Gospodaru naš, učini veće rastojanje prilikom putovanja naših!" – i ogriješiše se prema sebi, i Mi učinismo da se o njima samo priča, a njih posvuda raselismo. To su, zaista, pouke za svakog strpljivog i zahvalnog." (Saba, 19)

Zbog riječi je pocijepan i raseljen čitav jedan narod... Čuvaj svoj jezik i pazi šta govoriš!

uto, 26. septembar 2023