Logo

Uzvišeni Allah kaže: “Sjećajte se vi mene, i Ja ću se vas sjećati.” (El-Bekara, 152).
U drugom ajetu kaže: “Zaboravili su Allaha, pa je i On njih zaboravio.” (Et-Tevba, 67).

Ovo su dva puta, Allahov robe... Sam biraš kojim ćeš kročiti...

uto, 23. april 2024