Logo

"One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine!" (El-Ankebut, 69)

Allah, dželle šanuhu, povezao je uputu sa borbom, tako da su najpotpunije upute onih koji se najviše bore/trude. A istinska borba je: borba sa nefsom (sa samim sobom), borba sa strastima, borba sa šejtanom i borba sa dunjalukom. Onaj ko se u ime Allaha bude borio sa ove četiri stvari, Allah će ga uputiti putem Njegovoga zadovoljstva - putem koji vodi u Džennet.

sub, 03. juni 2023