Logo

"Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputa je bogobojaznima." (El-Bekara, 2)

Omer ibn Hattab, radijallahu anhu, jednom je prilikom upitao Ubejja ibn Kaba, radijallahu anhu, šta je to bogobojaznost, pa mu Ubejj reče: "Jesi li ikad hodao putem po kojem ima trnja?”
“Jesam”, odgovori Omer.
“Kako si hodao?”, upita Ubejj.
Omer odgovori: “Bio sam oprezan i dobro sam pazio da me trnje ne ubode.”
Ubejj reče: “To je primjer bogobojaznosti (tj. bogobojaznost je da paziš kako živiš)." (Tefsir El-Kurtubi)

sri, 01. februar 2023